Airijos partnerystė – pasinaudokite mokesčių planavimo galimybe

Airijos partnerystė su ribota atsakomybe yra patogus ir efektyvus verslo instrumentas, kurio populiarumas pastaruoju metu tik auga.

Airijos partnerysčių su ribota atsakomybe (LP) registravimo privalumai:

 • Nėra reikalavimų partnerių rezidentavimui
 • Partneriai gali būti juridiniai asmenys
 • Minimalus partnerystės įstatinis kapitalas – 1 euras
 • Įstatinio kapitalo apmokėti nereikia
 • Jeigu partneriai nėra Airijos rezidentai ir partnerystės veikla vykdoma už šalies ribų, partneriai nemoka korporacinio mokesčio Airijoje

Airijos partnerysčių su ribota atsakomybe (LP) registravimo kaina:

Partnerystės registravimas

Registruotas ofisas

Kurjeris

Antspaudas

Partnerystės dokumentai, patvirtinti apostile 

Nominalus generalinis partneris

Nominalus partneris su ribota atsakomybe

Įgaliojimas, patvirtintas apostile

Įgaliojimo pristatymas su kurjeriu

KAINA

€1015

€1200

€1500

€1700

€1985

Kokius dokumentus jus gaunate, registruojant Airijos partnerystę ?

 • Registravimo liudijimą (Certificate of incorporation)
 • Steigimo sutartį (Limited Partnership agreement)
 • Partnerystės sutartį (Partner agreement)
 • Registravimo formos kopiją (Registration form copy)
 • Akcijų išleidimo rezoliuciją (Resolution authorizing issue of shares)
 • Steigėjų susirinkimo protokolą dėl kompanijos pareigybinių asmenų paskirimo (Minutes of first           meeting of officers)
 • Dalyvavimo sertifikatą (Participation certificates)

Jeigu naudojamasi nominalių partnerių paslaugomis:

 • Įgaliojimas, patvirtintas postile (Apostilled Power of Attorney)
 • Trasto deklaracija (Trust deed)
 • Nominalių partnerių pasirašyti akcijų sertifikatai (Interest ownership certificates).

Kas reikalinga registracijai ?

Pateikti kiekvieno deklaruojamo asmens duomenis ir susisiekti su mumis.

Apmokestinimas ir Airijos partnerystės reikalavimai finansinei atskaitomybei

Partnerystė nemoka korporacinio mokesčio Airijoje jeigu partneriai nėra Airijos rezidentai ir partnerystės veikla vykdoma už šalies ribų. Apmokestinami partneriai pagal jų pajamų dalį partnerystėje, kuri yra užfiksuota partnerystės sutartyje.

Partnerystė, kurioje partneriai yra fiziniai asmenys neprivalo teikti finansinės atskaitomybės.

Papildoma informacija apie Airijos jurisdikciją

Airijos partnerystė su ribota atsakomybe gali būti įdomi tiems investuotojams, kurie nori užsiimti paveldėjimo planavimo klausimais. Tokiais atvejais investuotojo arba globėjų interesus atstovauja valdanti kompanija – generalinis partneris. Naudos gavėjai bus partneriai su ribota atsakomybe, tai yra su dalyvavimo teise partnerystėje, bet be sprendimo priėmimo tesės valdymo klausimuose.

Company Express

Company Express padeda jums siekti tikslų. Susisiekite su mumis. Konsultacija nemokama.  

22ce*comAirijos partnerystė – pasinaudokite mokesčių planavimo galimybe