Singapūras – pažangių įmonių teisės aktų šalis

Singapūro kompanijų registracijos privalumai:

 • Jurisdikcijos prestižas. Singapūras neįeina į nei vieną juodąjį sąrašą;
 • Pelno mokestis mokamas tik nuo pelno, gauto šios šalies teritorijoje;
 • Minimalus įstatinis kapitalas, kurio reikia Singapūro kompanijos registravimui, yra vienas Singapūro doleris;
 • Singapūre nėra apmokestinti dividendai ir kapitalo prieaugis;
 • Singapūro kompanijos akcininkai gali būti kitos šalies rezidentai;
 • Mažos kompanijos gali būti atleistos nuo audito.

Singapūro kompanijos registracijos kaina

Kompanijos registravimas

Kompanijos sekretorių paslaugos

Antspaudas

Kurjeris

Nominalaus direktoriaus-rezidento paslaugos (papildomai imamas draudiminis depozitas)

Nominalaus direktoriaus nerezidento paslaugos  

Nominalaus akcininko paslaugos    

Įgaliojimas, patvirtintas apostile      

KAINA

4650

5050

5300

5585

Kokius dokumentus Jūs gaunate registruojant kompaniją?

 • Registracijos liudijimą (Certificate of Incorporation);
 • Steigimo sutartį (Memorandum of Association);
 • Įstatus (Articles of Association);
 • Registracijos numerį (Business Profile);
 • Direktoriaus sutikimą dėl paskyrimo (Director Consent);
 • Akcijas (Share Certificates);
 • Antspaudą (Common Seal).

Jeigu naudojamasi nominaliomis paslaugomis:

 • Įgaliojimą, patvirtintą apostile antrojo direktoriaus rezidentavimo šalyje (Apostilled Power of Attorney);
 • Tresto deklaraciją (Trust deed);
 • Nominalaus Direktoriaus deklaraciją (Nominee Directors Declaration), kuri patvirtina, kad nominalus direktorius vykdo kompanijos savininko pavedimus ir atstovauja jo interesus.

Kas reikalinga Kanados kompanijos registracijai?

Susisiekti su mumis ir pateikti kiekvieno deklaruojamo asmens duomenis.

Singapūro kompanijų apmokestinimas ir reikalavimai finansinei atskaitomybei

Singapūro kompanijos pelnas apmokestinamas 17% tarifu, kai:

 • Pelnas gautas Singapūre;
 • Pelnas gautas Singapūre iš šaltinių už šalies ribų.

Singapūro kompanijos privalo teikti metines ataskaitas ir finansinę atskaitomybę.

Visos Singapūro kompanijos privalo atlikti auditą. Išimtis – mažos kompanijos. Jos turi atitikti bent 2 iš 3 reikalavimų: apyvarta neturi viršyti 10 milijonų JAV dolerių; Turtas neturi viršyti 10 milijonų JAV dolerių; kompanija turi turėti ne daugiau nei 50 darbuotojų. Tokiu atveju paduodamas atskiras prašymas dėl atleidimo nuo audito.

Company ExpressCompany Express padeda jums siekti tikslų. Susitikite su mumis. Konsultacija nemokama.

22ce*comSingapūras – pažangių įmonių teisės aktų šalis